A A A

Krzysztof Szamburski - doktor nauk humanistycznych, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

W Poradni zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy (głównie jąkających się, z opóźnionym rozwojem mowy); terapią rodzin dzieci jąkających się; diagnozą i terapią dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.