A A A

Łukasz Kowalczyk - logopeda, pedagog specjalny; absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się konsultacjami, diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy (głównie jąkających się).

Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mówienia. Członek zespołu Wczesnego Wspomagania Płynności Mówienia.