A A A

Alicja Pałac-Nożewska -  psycholog, terapeuta i diagnosta dziecięcy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w rejonowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, przedszkolach oraz Centrum Mowy i Ruchu Elf. Autorka artykułów, scenariuszy, programów w Forum Media Polska Sp. Z o.o. i PWN.

W poradni TOP zajmuje się:

  1. diagnozą psychologiczną dzieci z mutyzmem wybiórczym, wysoko wrażliwych, nieśmiałych, lękowych i jąkających się od 3 do 13 r. ż; 
  2. terapią psychologiczną dzieci od 4-13r.ż z problemami emocjonalnymi i społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci jąkających się, nieśmiałych, lękowych oraz z mutyzmem wybiórczym; 
  3. prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci objętych programem „Wczesnego wspomagania płynności mówienia” WWPM; 
  4. prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, nauczycieli, specjalistów "Warsztaty z mutyzmem wybiórczym"; 
  5. prowadzi konsultacje z zakresu mutyzmu wybiórczego dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.