A A A

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Prowadzimy indywidualne spotkania dla uczniów (i ich rodziców) poszukujących informacji i porady w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, w ramach których proponujemy:

Diagnoza ucznia: 

  • diagnozę osobistych preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych; 
  • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów chcących świadomie planować swoją przyszłość.

Współpraca z rodzicami:

  • indywidualne konsultacje dla rodziców dające wskazówki, jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły tak, by mogło ono realizować swoje plany i pasje oraz rozwijać swoje zainteresowania; 
  • indywidualne konsultacje dla rodziców dające wskazówki, jakie predyspozycje osobowościowe i właściwości psychofizyczne ich dziecka warto uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku kształcenia.

Kontakt: Agnieszka Rosiak – psycholog, doradca zawodowy