A A A

Terapia i zajęcia dla dziecka z mutyzmem wybiórczym (MW).

Zgodnie z najnowszą wiedzą w Poradni TOP nie prowadzimy „terapii gabinetowej” dzieci z MW. Skupiamy się na pracy z rodzicami i koordynatorami dzieci. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, gdy dziecko z MW wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego psychologa. Wówczas pomoc dziecku z MW poprzedzona jest sliding-in, aby mogło swobodnie rozmawiać ze specjalistą. Czego może dotyczyć pomoc?:

  • Ćwiczeń (z udziałem rodzica) związanych z konkretnymi metodami pracy nad MW np.: przebiegu sliding-in, metody 5 sekund, trójkąt taktyczny, pomost komunikacyjny.
  • Ćwiczeń w terenie (za zgodą rodzica) modelujących właściwą pracę terapeutyczną. 
  • Innych problemów i trudności emocjonalnych wynikających z różnych sytuacji życiowych dziecka: przeprowadzka, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby itp. 
  • Nauki radzenia sobie z trudnymi emocjami np.: złością. 
  • Omówienia i opanowania dodatkowych strategii radzenia sobie z lękiem np.: przed psami, ciemnością, lękami pochodzącymi z wyobraźni. 
  • Nauki wyrażania własnych uczuć. 
  • Nauki metod relaksacyjnych. 
  • Pracy nad zaburzeniami związanymi z podwójną diagnozą np.: ZA, ADHD, zaburzenia koncentracji.

W przypadku innych trudności dziecka wynikających np.: z opóźnień w rozwoju, dysharmonii rozwojowych, problemów logopedycznych czy wynikających z zaburzonej integracji sensorycznej dziecko może zostać skierowane również do innego specjalisty.

Prowadząca: Alicja Pałac-Nożewska – psycholog

Zapisy: : centrala 22/ 822 36 01, 22/ 822 06 11, 22/ 822 60 47 wewn. 109 lub a.palac-nozewska@poradnia-top.pl

 

Rok szkolny 2021/2022