A A A

 

"Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Zrozumieć nastolatka”

Zajęcia są realizowane w ramach XIII edycji grantów dla poradni psychologiczno -

pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Warsztat umiejętności wychowawczych „Zrozumieć Nastolatka” to zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne adresowane do rodziców i dzieci w wieku od 12 do 18 r.ż. Warsztaty skierowane są bezpośrednio do rodziców natomiast w sposób pośredni również do nastolatków, którzy znajdują się w trudnym dla siebie okresie dorastania oraz w trudnym okresie globalnej pandemii spowodowanej Covid-19.

Na zajęciach rodzic:

 • Zdobędzie wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy. 
 • Pozna etapy rozwojowe nastolatka i kryzysy okresu dorastania.
 • Wzmocni własne kompetencje rodzicielskie. 
 • Zapozna się z trudnymi tematami tj. uzależnienia behawioralne, seksualność, ryzykowne zachowania. 
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka. 
 • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WARSZTATACH:

  Jak przebiegają zajęcia? Zajęcia odbywają się cyklicznie, łącznie jest 10 spotkań

  Kiedy? Od 11.06.2021r.- 10.09.2021r., zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 17.00-20.00.

  Gdzie? W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”

  Jak zapisać? Zapisy w sekretariacie Poradni  

  Osoby prowadzące: Małgorzata Świć - psycholog, Aneta Szaron-Bednarska-psycholog