A A A

Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” udziela wsparcia rodzinom adopcyjnym i zastępczym.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, posiadających dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie Warszawy.

Proponujemy:

  • diagnozę indywidualną dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej i w rodzinach adopcyjnych (ocena poziomu ich rozwoju oraz potrzeb w zakresie wychowania i uczenia się), w miarę potrzeb zakończoną opinią do szkoły/ przedszkola
  • konsultacje dla rodziców (w odniesieniu do zgłaszanych problemów dzieci)

 - Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, przeprowadzany jest wywiad i ustalenie terminów kolejnych wizyt (w zależności od potrzeb wynikających ze zgłaszanego problemu)
 - W miarę możliwości prosimy, aby na pierwszej wizycie byli oboje rodzice
 - Na zakończenie dokonywane jest podsumowanie z rodzicami wraz z zaleceniami do dalszego postepowania

Pomoc psychologiczna dla rodziców biologicznych posiadających dzieci objęte pieczą zastępczą

(w rodzinach zastępczych i domach dziecka)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” udziela wsparcia rodzicom biologicznym dzieci objętych pieczą zastępczą (przebywających w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka), uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Warszawy. Oferujemy pomoc psychologiczną w postaci konsultacji dla rodziców starających się o odzyskanie opieki nad dzieckiem.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” udziela wsparcia wychowawcom i specjalistom opiekującymi się dziećmi i młodzieżą przebywającymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej (domach dziecka).

Oferujemy pomoc psychologiczną w odniesieniu do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Warszawy.

Proponujemy: 

  1. diagnozę indywidualną dzieci i młodzieży pozostających w pieczy instytucjonalnej (ocena poziomu ich rozwoju oraz potrzeb w zakresie wychowania i uczenia się), w miarę potrzeb zakończoną opinią do szkoły/ przedszkola
  2. konsultacje dla opiekunów (w odniesieniu do zgłaszanych problemów dzieci)

Prosimy o kontakt z psychologiem – ANNĄ LUBIŃSKĄ,

w każdy czwartek w godz.14 – 15 lub alubinska@eduwarszawa.pl

 

Rok szkolny 2022/2023