[#area2]
A A A

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna realizowana w SPPP TOP- OKRO ma za zadanie nieść pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii poprzez wspomaganie rozwoju mowy . Wczesne rozpoznanie symptomów rozwojowych jest pierwszym krokiem do postawienia właściwej diagnozy. Wczesna diagnoza daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej, właściwie ukierunkowanej wczesnej interwencji terapeutycznej.

Zajmujemy się dziećmi z :

 1.  autyzmem i zespołem Aspergera;
 2.  z wadami twarzoczaszki ( m.in. rozszczepy)
 3.  niedosłuchem;
 4.  opóźnieniami mowy związanymi z niepełnosprawnością intelektualną;
 5.  zaburzeniami rozwoju mowy o różnej etiologii.

Naszym celem jest pomoc w funkcjonowaniu dzieci poprzez wspieranie rozwoju mowy. W tym celu przeprowadzamy szczegółowe badanie mowy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych ,oceniamy stan narządów artykulacyjnych, w miarę potrzeb kierujemy dzieci do odpowiednich specjalistów, zapewniamy indywidualną terapię logopedyczną dostosowaną do konkretnego problemu dziecka, jego potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy logopedyczne, w których uwzględniamy m. in. ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie narządów artykulacyjnych, pracę nad poprawną wymową zaburzonych głosek w zależności od wady wymowy, stymulujemy rozwój mowy, poszerzamy kompetencje komunikacyjne dzieci poprzez inicjowanie i utrzymanie rozmowy, naukę struktur gramatycznych, pomagamy dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi .

Najczęściej stosowane metody pracy to:

 1.  Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej ,obejmująca :
 2.  Usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego;
 3.  Usprawnienie funkcji oddechowych ,emisyjnych i fonacyjnych;
 4.  Stymulacja rozwoju mowy;
 5.  Praca nad zaburzonymi głoskami;
 6.  Metoda Symultaniczno- Sekwencyjna;
 7.  Metoda komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ( AAC).