[#area2]
A A A

Grzegorz Chęciak - Wicedyrektor  do spraw Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Zarządzanie strategiczne. Manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu projektami. 

W Poradni TOP odpowiedzialny za organizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ramach rządowego projektu „Za życiem” na obszarze powiatu warszawskiego.