A A A

Zespoły orzekające

W Poradni TOP powołane są dwa zespoły orzekające: zespół ds. dzieci z wadą wzroku oraz zespół ds. dzieci z wadą słuchu. 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Psychologowie: Irena Kuczborska, Anna Lubińska,  Agnieszka Rosiak,

Pedagodzy: Anna Baszniak,   Bożena Rogowska

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Psychologowie: Teresa Piekarska, Kamil Jaworski

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107