A A A

Zespoły orzekające

W Poradni TOP powołane są dwa zespoły orzekające: zespół ds. dzieci z wadą wzroku oraz zespół ds. dzieci z wadą słuchu. 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Psychologowie: Anna Lubińska, Agnieszka Rosiak,

Pedagodzy: Anna Baszniak, Bożena Rogowska

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą słuchu wchodzą:

Psychologowie: Teresa Piekarska, Agnieszka Gierasimiuk, Kamil Jaworski

Pedagodzy: Tamara Perczyńska- Małecka

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107