A A A

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2019/2020 

 1. Uczę się szybko i znam swoją wartość - Warsztaty z efektywnej nauki i wzmacniania pewności siebie - prowadzące: Justyna Marzec i Alicja Pałac-Nożewska  

 

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2018/2019 

 1. Diagnoza funkcjonalna – dzieci od 1 miesiąca do 8 roku życia - prowadzące Aleksandra Paderewska;  

 2. RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI (w wieku 2-3 lat) I RODZICÓW - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małgorzata Paprotny 

 3. Mam trzy latka – mówić chcę - zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku trzech lat niemówiących lub mówiących niewiele - prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 4. Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu - (dla dzieci 5-6 lat) - prowadząca: Aleksandra Paderewska   

 5. Zajęcia grupowe wspierające rozwój manualny - (dla dzieci 5-6 lat) prowadząca: Aleksandra Paderewska   

 6. PEWNIAKI - grupa dla dziewczynek w wieku 5-6 lat, prowadzona metodą terapii zabawą - prowadzące: Anna Chrzanowska i Magdalena Golędzinowska 

 7. DZIECIAKI LUZAKI - Grupowy trening relaksacyjny dla dzieci w wieku szkolnym - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małorzata Paprotny  

 8. UCZUCIAKI - zajęcia dla chłopców rozpoczynających szkołę (6-7 lat) - prowadzące: Anna Chrzanowska i Magdalena Golędzinowska 

 9. Słucham i słyszę dźwięki, sylaby - zajęcia dla dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej- prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 10. Trening sprawności językowych dla dzieci kl. I-II (7-9 lat)- prowadzące: Edyta Brzusko i Monika Szymańska- Matejek   NABÓR TRWA !

 11. „MATLANDIA – matematyka nie musi być trudna” (dla uczniów klasy V) - prowadzące Agnieszka Mazurek-Krencik i Joanna Tokarska; 

 12. WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)prowadzący: Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk, Hanna Szepietowska, Magdalena Golędzinowska 

 13. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie)- prowadzący: Krzysztof Szamburski, Edyta Wrzesińska, Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk i Joanna Skoczyńska 

 14. Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera - prowadzący Marcin Bonaszewski 

 15. Warsztaty dla młodzieży (13 – 14 lat) - prowadząca Justyna Marzec 

 16. ZAJĘCIA RUCHOWO- TERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 13-15 LAT - prowadząca Katarzyna Kurska 

 17. Trening metodą Warnkego (terapia zaburzeń automatyzacji w procesie nauki czytania i pisania) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie nauki - prowadząca Grażyna Cerańska;