A A A

Agnieszka Siwińska - dyrektor Poradni,  neurologopeda, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjna oraz logopedia, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej z zakresu neurologopedii.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku terapeuty - neurologopedy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, Ośrodku Pomocy Społecznej, oddziale neurologicznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Abramowiczach, oddziale neurologicznym WIM w Warszawie, Szkole Podstawowej oraz na stażu neurologopedycznym w Szwajcarii. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej.

 

Obszar pracy w poradni TOP:

  • diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia (jąkanie) 
  • diagnoza i terapia dzieci z deficytami i opóźnieniami rozwojowymi 0-6 r. ż. (całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm, Zespół Aspergera) 
  • terapia logopedyczna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli 
  • koordynacja zajęć stymulujących rozwój dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania