A A A

Dyrekcja Poradni

Dyrektor  Agnieszka Siwińska 

Wicedyrektor Agnieszka Ciesielska 

 

W sprawie skarg i wniosków,

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP

przyjmuje we wtorki w godz. 10.00 – 11.00

Książka skarg i wniosków jest dostępna w sekretariacie Poradni.