A A A

Deklaracja dostępności poradnia-top.pl

Poradnia TOP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradnia TOP(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-03-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-17

Deklarację sprawdzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Kachniarz.
 • E-mail: informatyk-top@poradnia-top.pl
 • Telefon: +228227717

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni TOP
 • Adres: ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@poradnia-top.pl
 • Telefon: +48 22 822 77 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SPPP TOP ul. Raszyńska 8/10, 02 – 026 Warszawa Siedziba SPPP TOP.

Sposób dojścia

Budynek znajduje się przy ul. Raszyńskiej 8/10w Warszawie, przy pl. Artura Zawiszy.

Dojścia piesze są od Placu Artura Zawiszy ulicą Raszyńską; od ul. Filtrowej ulicą Raszyńską, lub od ulicy Koszykowej i Nowogrodzkiej do ulicy Raszyńskiej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa i pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do 350 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • pl.Zawiszy 02 - Spiska: 127, 158, 159
 • pl.Zawiszy 03 - pl.Starynkiewicza: 127, 128, 157, 158 , 175, 504, 517, 521
 • pl.Zawiszy 04 - pl.Narutowicza: 157, 517, 521,
 • pl.Zawiszy 07- Lindleya: 159
 • pl.Zawiszy 15 - Koszykowa: 128, 175, 504:

znajdują się w odległości około 200 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • pl.Zawiszy 05 - pl.Starynkiewicza: 7, 9, 22, 24, 25
 • pl.Zawiszy 06 - Ochota-Ratusz: 7, 9, 25
 • pl.Zawiszy 08 - rondo Daszyńskiego: 9, 22, 24,
 • pl.Zawiszy 13 - Al.Jerozolimskie: 1, 9, 14, 22, 24
 • pl.Zawiszy 14 - rondo Daszyńskiego: 1, 9, 14, 22, 24,

znajdują się w odległości około 200 m.

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Raszyńskiej 8/10 przy budynku Poradni.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi pacjentów

Główne zadaszone wejście znajduje się w podwórku budynku Raszyńska 8/10. Druga klatka na podwórku z tyły budynku. Wejście jest po pięciu schodkach bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych, wyposażone w podwójne drzwi otwierane ręcznie i nie jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Do wejścia prowadzi droga nie przystosowana do wprowadzenia wózków dziecięcych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP”) .

Poradnia zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 788 m2 i znajduje się na trzech poziomach: parter i 1 piętro, bez windy i poziom -1.

Korytarz jest szeroki. Posiada oznakowanie o drogach ewakuacyjnych.

Budynek posiada 6 toalet, nieprzystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze po prawej stronie, za szklanymi drzwiami p.5.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani tłumacza języka migowego.

Budynek SPPP TOP ul. Słupecka 2a, 02 – 309 Warszawa

Siedziba SPPP TOP SŁUPECKA 2a.

Sposób dojścia

Budynek znajduje się przy ul. Słupeckiej 2 A w Warszawie, przy pl. Narutowicza

Dojścia piesze są od ulic Grójeckiej i Ponieckiej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa, kiosk „Ruchu” i pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do 850 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe:

PL. NARUTOWICZA ( linie 157, 191,517, 521)

znajdują się w odległości około 170 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Grójecka PL.NARUTOWICZA ( linie 1, 7, 9, 25 )

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Ponieckiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi pacjentów

Główne zadaszone wejście znajduje się we frontonie budynku Słupecka2 A. Wejście jest wyposażone w pojedyncze drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Do wejścia prowadzą dwie drogi, jedna z nich przystosowana do wprowadzenia wózków dziecięcych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP”) .

Poradnia zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 134m2 i znajduje się na jednym poziomie.

Drugie wejście do lokalu znajduje się w głębi podwórza, wejście jest zamknięte i nie jest wykorzystywane w codziennym obsługiwaniu pacjentów.

Korytarz jest wąski. Posiada oznakowanie o drogach ewakuacyjnych.

Budynek posiada 1 toaletę, nieprzystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze po lewej stronie, na końcu korytarza.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani tłumacza języka migowego.