A A A

Zespoły orzekające

W Poradni TOP powołane są dwa zespoły orzekające: zespół ds. dzieci z wadą wzroku oraz zespół ds. dzieci z wadą słuchu. 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Tyflopedagog, terapeuta widzenia

dr hab. Małgorzata Walkiewicz - Krutak 

Psychologowie

mgr Anna Lubińska 

Pedagog, logopeda:

mgr Ewa Jurkiewicz 

 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą słuchu wchodzą:

Psychologowie:

Agnieszka Gierasimiuk 

Bogumiła Kosowska 

Kamil Jaworski 

Logopeda: Barbara Skrzyńska 

 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107