A A A

Zespoły orzekające

W Poradni TOP powołane są dwa zespoły orzekające: zespół ds. dzieci z wadą wzroku oraz zespół ds. dzieci z wadą słuchu. 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Tyflopedagog, terapeuta widzenia

dr hab. Małgorzata Walkiewicz - Krutak (m.walkiewicz@poradnia-top.pl)

Psychologowie

mgr Anna Lubińska (mail: a.lubinska@poradnia-top.pl)

mgr Agnieszka Rosiak (mail: a.rosiak@poradnia-top.pl)

Pedagog, logopeda:

mgr Ewa Jurkiewicz (e.jurkiewicz@poradnia-top.pl) 

 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą słuchu wchodzą:

Psychologowie:

Teresa Piekarska (t.piekarska@poradnia-top.pl)

Agnieszka Gierasimiuk (a.gierasimiuk@poradnia-top.pl)

Bogumiła Kosowska (b.kosowska@poradnia-top.pl)

Kamil Jaworski (k.jaworski@poradnia-top.pl)

Logopeda: Barbara Skrzyńska (b.skrzynska@poradnia-top.pl)

 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107