A A A

Zespoły orzekające

W SPPP TOP w Warszawie powołane są dwa Zespoły Orzekające: 

 


 

1. W skład  Zespołu Orzekającego ds. dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych wchodzą:

Tyflopedagog, terapeuta widzenia

dr hab. Małgorzata Walkiewicz - Krutak 

Psychologowie

mgr Anna Lubińska 

mgr Agnieszka Rosiak 

Pedagog, logopeda:

mgr Ewa Jurkiewicz 

 

Chcąc skontaktować się ze psychologiem z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 


 

2. W skład  Zespołu Orzekającego ds. dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących wchodzą:

Psychologowie:

mgr Agnieszka Gierasimiuk 

mgr Zuzanna Jankowska

mgr Bogumiła Kosowska 

mgr Kamil Jaworski 

Logopeda:

mgr Barbara Skrzyńska 

 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107