A A A

Zespoły orzekające

W Poradni TOP powołane są dwa zespoły orzekające: zespół ds. dzieci z wadą wzroku oraz zespół ds. dzieci z wadą słuchu. 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą wzroku wchodzą:

Tyflopedagog, terapeuta widzenia

Małgorzata Walkiewicz - Krutak (m.walkiewicz@poradnia-top.pl)

Psychologowie

Anna Lubińska (mail: a.lubinska@poradnia-top.pl  tel.782 519 857)

Agnieszka Rosiak (mail: a.rosiak@poradnia-top.pl)

Pedagodzy:

Anna Baszniak (a.baszniak@poradnia-top.pl) - dzieci do lat 3 starające się o Opinię WWRD

Ewa Jurkiewicz- pedagog, logopeda (e.jurkiewicz@poradnia-top.pl) 

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 103

 

W skład  zespołu ds. dzieci z wadą słuchu wchodzą:

Psychologowie:

Teresa Piekarska (t.piekarska@poradnia-top.pl)

Agnieszka Gierasimiuk (a.gierasimiuk@poradnia-top.pl)

Kamil Jaworski (k.jaworski@poradnia-top.pl)

Pedagog: Tamara Perczyńska- Małecka (t.perczynska-malecka@poradnia-top.pl)

Logopeda: Barbara Skrzyńska (b.skrzynska@poradnia-top.pl)

Chcąc skontaktować się ze specjalistą z zespołu proszę dzwoniąc do Poradni wybrać tonowo numer wew. 107