A A A

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2021/2022

 1. Mam trzy latka mówić chcę - zajęcia logopedyczne dla dzieci: prowadzące Małgorzata Golanowska i Agnioeszka Ciesielska

 2. Zajęcia sensoryczne dla dzieci trzyletnich uczęszczających na grupę „Mam trzy latka mówić chcę”: prowadzące Monika Piechota i Agnieszka Scisłowska

 3. Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera:  prowadzący Marcin Bonaszewski

 4. Warsztaty kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku 7-10 lat z niepełnosprawnością intelektualną:  prowadzące Małgorzata Woźniak-Prus i Aneta Szaron-Bednarska i

 5. Trening metodą Warnkego (terapia zaburzeń automatyzacji funkcji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie nauki):  prowadzące Grażyna Cerańska, Agnieszka Mazurek-Krencik, Joanna Tokarska;  

 6. WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM) prowadzący: Łukasz Kowalczyk, Hanna Szepietowska, Alicja Pałac-Nożewska 

 7. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie)- prowadzący: Edyta Wrzesińska, Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk i Joanna Skoczyńska 

 8. TRENING UWAŻNOŚCI DLA DZIECI - Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat: Prowadzące Hanna Szepietowska i Anna Chrzanowska

 9. Warsztaty kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku 7-10 lat z niepełnosprawnością intelektualną: Prowadzące Małgorzata Woźniak-Prus i Aneta Szaron-Bednarska

 10. Terapia funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (IE) - dla dzieci od 8 lat: Prowadząca Agnieszka Gierasimiuk

 11. Zajecia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: Prowadząca Tamera Perczyńska-Małecka