A A A

Oferta zajęć w OKRO

Z Ośrodkiem współpracują specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych terapeutów. Działania terapeutyczne planowane są na podstawie oceny poziomu funkcjonowania dziecka, na podstawie której opracowywany jest program terapii – dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W czasie swojej pracy specjaliści stosują wiele metod i form pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb danego dziecka.

Oferta zajęć w OKRO:

  • Terapia psychologiczna ukierunkowana m.in. na rozwijanie sfery poznawczej, komunikacyjnej oraz społeczno-emocjonalnej dziecka, wzmacnianie dążenia do samodzielności, trening zadaniowy, kształtowanie odporności psychicznej, wzmacnianie mocnych stron, naukę umiejętności radzenia sobie z lękiem, poprawę ogólnego samopoczucia, a także relacji dziecka z rodzicami i rówieśnikami. 
  • Terapia pedagogiczna ukierunkowana m.in. na stymulację rozwoju poznawczego, stymulowanie rozwoju motoryki małej, dużej motoryki, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie zabawy, naukę komunikacji, wzmacnianie dążenia do samodzielności, trening samoobsługowy, trening zadaniowy. 
  • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna ukierunkowana m.in. na programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, rozwój bazowych umiejętności komunikacyjnych, stymulowanie rozwoju mowy czynnej i biernej, kształtowanie sprawności komunikacyjnych, językowych, reedukację miofunkcji, usprawnianie mięśni aparatu artykulacyjnego, terapię jedzenia. 
  • Fizjoterapia ukierunkowana m.in. na wspomaganie rozwoju ruchowego, utrzymywanie i rozwijanie sprawności fizycznej, rozwój świadomości ciała, prawidłowej postawy, siły, elastyczności i koordynacji. 
  • Integracja Sensoryczna ukierunkowana m.in. na rozwój odbierania, przetwarzania i porządkowania bodźców płynących z receptorów zmysłowych, na regulację.

Efekty terapii są stale monitorowane, dzięki czemu na bieżąco modyfikowany jest sposób pracy i dobierane są takie metody umożliwiające naszym podopiecznym zdobywanie nowych umiejętności i wszechstronny rozwój. Nasi specjaliści, poza systematyczną pracą z dziećmi w gabinecie, starają się wspierać rodziców w procesie edukacyjno-terapeutycznym i wychowawczym, udzielają instruktaży i porad. Rodzic, którego dziecko uczęszcza na terapię w OKRO, również może uzyskać wsparcie od specjalistów – w formie indywidualnej konsultacji. W ramach takich spotkań omawiane są m.in. aktualne trudności dziecka, jego potrzeby, wymieniane są spostrzeżenia na temat jego funkcjonowania, a także udzielane są wskazówki dotyczące sposobów pracy i zabawy z dzieckiem w warunkach domowych. Celem takich rozmów jest także wzbudzenie w rodzicach poczucia sprawczości oraz wzmacnianie ich kompetencji.