A A A

Terapia psychologiczna w SPPP TOP - OKRO

Celem terapii psychologicznej jest pomoc dziecku w prawidłowym rozwoju sfery poznawczej i emocjonalno–społecznej. Terapia psychologiczna pomaga w przezwyciężaniu ograniczeń i zahamowań dziecka dzięki czemu pomagamy dziecku pokonać trudności pojawiające się w jego rozwoju. Uczymy dzieci prawidłowego spostrzegania, rozumienia siebie i świata, dostarczamy psychologiczne narzędzia rozpoznawania i nazywania emocji oraz umiejętnej kontroli własnego zachowania.

Nasza placówka prowadzi diagnozy terapie dla podopiecznych z powiatu warszawskiego, zatem przekrój problemów z jakim się spotykamy jest bardzo szeroki. Niektóre z dzieci wymagają jedynie niewielkiego wsparcia ale z naszej pomocy korzystają również dzieci które z powodu ich dysfunkcji prowadzimy przez cały okres przedszkolny.

Nasi specjaliści zajmują się kwalifikowaniem na terapię w ramach projektu Za Życiem dzieci kierowanych do nas przez warszawskie przedszkola, żłobki oraz inne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Program terapii ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka i w zależności od rodzaju problemu jaki wynika z przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza stawiana jest na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji, wywiadu z rodzicami, wnikliwej obserwacji dziecka oraz konsultacji z innymi specjalistami pracującymi w OKRO tzn. – psychologiem, fizjoterapeutą, pedagogiem oraz logopedą

Przykładamy także wielką wagę do współpracy z rodzicami, po każdych zajęciach terapii psychologicznej rodzic informowany jest o ich przebiegu i otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem. Prawidłowy efekt terapii oparty jest w dużej mierze o zrozumienie przez rodziców co do celów terapii i niezbędne jest ich zaangażowanie w to aby pomóc dziecku przenieść umiejętności nabyte w usystematyzowanym procesie uczenia się z psychologiem do życia codziennego.

Najczęściej stosowane metody pracy to:

  • Metoda zachowań werbalnych 
  • SAZ - Stosowana Analiza Zachowania 
  • Metoda Krakowska 
  • ESDM – Metoda wczesnego startu dziecka z autyzmem