A A A

  

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 

 

 

  1. Terapeuci i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność terapeutycznego oddziaływania na dziecko często zależy od wzajemnego, ścisłego współdziałania obu tych środowisk. Współpraca terapeutów z rodzicami prowadzi do zintegrowania działań terapeutyczno-opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia dziecku przewidywalności i stałości postępowania oraz, co z tym związane, poczucia bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków rozwoju.
  2. Nasi specjaliści, poza systematyczną pracą z dziećmi w gabinecie, starają się systematycznie wspierać rodziców w procesie edukacyjno-terapeutycznym i wychowawczym, udzielają instruktaży i porad. Rodzic, którego dziecko uczęszcza na terapię w OKRO, może uzyskać wsparcie od specjalistów – w formie indywidualnej konsultacji. W ramach takich spotkań omawiane są m.in. aktualne trudności dziecka, jego potrzeby, wymieniane są spostrzeżenia na temat jego funkcjonowania, a także udzielane są wskazówki dotyczące sposobów pracy i zabawy z dzieckiem w warunkach domowych. Celem takich rozmów jest także wzbudzenie w rodzicach poczucia sprawczości oraz wzmacnianie ich kompetencji.
  3. Ponadto w naszej Poradni istnieje również możliwość wypożyczenia książek, które wspomogą rodziców w procesie wychowania dziecka, a także zwiększą ich kompetencje rodzicielskie. Oferujemy dostęp do księgozbioru z dziedzin takich jak pedagogika czy psychologia, do książek, w których prezentowane są najnowsze teorie dotyczące m.in. rozwoju dziecka, relacji w rodzinie, więzi czy sposobów empatycznej komunikacji.