A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie (kod pocztowy: 02-026), tel.:22 822 77 17, adres e-mail: sekretariat@poradnia-top.pl, strona: www.poradnia-top.pl, Poradnia posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony danych IOD Kontakt do IOD: mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl Tel: 22 277 47 21 
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora. 
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych. 
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „TOP”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu. 
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, od zakończenia diagnozy/terapii.

 Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i korespondencję drogą elektroniczną.

 

 Klauzula RODO