A A A

Kontakt z nami

 

Na każdego potrzebującego oczekujemy codziennie  od godz. 900 do godz. 1900. 

W soboty od godz. 1000 do godz. 1400, sekretariat od godz. 900 do godz. 1300

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45.
  • Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni.

 Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niewidomych i słabowidzących,niesłyszących i słabosłyszących oraz z zaburzeniami mowy.

 

 

 

Adres: 

02-026 Warszawa,

ul. Raszyńska 8/10

(Dojazd autobusem lub tramwajem do Placu Zawiszy) 

 


 

Dyrekcja Poradni:

Telefony: 

Sekretariat Raszyńska 8/10:

  • 22 822 77 17 

Jeżeli chcesz się skontaktować z wybranym specjalistą zadzwoń pod numer centrali:

  

  • 22 822 36 01,
  • 22 822 06 11,
  • 22 822 60 47

i wybierz tonowo numer wewnętrzny z listy numerów wewnętrznych.

 

Sekretariat OKRO ul. Słupecka 2a tel 723-244-016 

 

Uwaga: ze względu na częste awarie centrali telefonicznej w dziale OKRO prosimy o kontakt na telefon komórkowy 723-244-016 Adresy e-mail:

Sekretariat -     sppptop@eduwarszawa.pl

Sekretariat OKRO - okro@eduwarszawa.pl

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o kontakt z Panią Beatą Stojanowską