A A A

Kontakt z nami

 

Na każdego potrzebującego oczekujemy codziennie  od godz. 900 do godz. 1900. 

W soboty od godz. 1000 do godz. 1400, sekretariat od godz. 900 do godz. 1300

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45.
  • Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni.

 Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niewidomych i słabowidzących,niesłyszących i słabosłyszących oraz z zaburzeniami mowy.

 

 

 

Adres: 

02-026 Warszawa,

ul. Raszyńska 8/10

(Dojazd autobusem lub tramwajem do Placu Zawiszy) 

 

[#mapa_gal]

 

Dyrekcja Poradni:

Telefony: 

Sekretariat:

  • 22 822 77 17

Jeżeli chcesz się skontaktować z wybranym specjalistą zadzwoń pod numer centrali:

  

  • 22 822 36 01,
  • 22 822 06 11,
  • 22 822 60 47

i wybierz tonowo numer wewnętrzny z listy numerów wewnętrznych.

Adresy e-mail:

Sekretariat -     sekretariat@poradnia-top.pl

Porady internetowe - porady@poradnia-top.pl

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o kontakt z Panią Beatą Stojanowską e-mail - praktyki@poradnia-top.pl 

Adresy e-maile do pracowników dydaktycznych:


   
Agnieszka  Buczkowska a.buczkowska@poradnia-top.pl
Anna Chrzanowska a.chrzanowska@poradnia-top.pl
Agnieszka Ciesielska a.ciesielska@poradnia-top.pl
Anna Czeranowska a.czeranowska@poradnia-top.pl
Agnieszka Gierasimiuk a.gierasimiuk@poradnia-top.pl
Agnieszka Hajłasz a.hajlasz@poradnia-top.pl
Agnieszka Mazurek – Krencik a.mazurek-krencik@poradnia-top.pl
Agnieszka Rosiak a.rosiak@poradnia-top.pl
Agnieszka  Siwińska a.siwinska@poradnia-top.pl
Anna  Lubińska a.lubinska@poradnia-top.pl
Aleksandra  Paderewska a.paderewska@poradnia-top.pl
Alicja  Pałac-Nożewska a.palac-nozewska@poradnia-top.pl
Agnieszka Scisłowska a.scislowska@poradnia-top.pl
Aneta  Szaron-Bednarska a.szaron-bednarska@poradnia-top.pl
Barbara Skrzyńska b.skrzynska@poradnia-top.pl
Beata Podgórska b.podgorska@poradnia-top.pl
Bogumiła Kosowska b.kosowska@poradnia-top.pl
Beata Stojanowska b.stojanowska@poradnia-top.pl
Edyta Brzusko e.brzusko@poradnia-top.pl
Ewa Kozłowska e.kozlowska@poradnia-top.pl
Ewa Jurkiewicz e.jurkiewicz@poradnia-top.pl
Elżbieta Sanigórska e.sanigorska@poradnia-top.pl
Edyta Wrzesińska e.wrzesinska@poradnia-top.pl
Grażyna Cerańska g.ceranska@poradnia-top.pl
Hanna Szepietowska h.szepietowska@poradnia-top.pl
Irena Kuczborska i.kuczborska@poradnia-top.pl
Justyna Marzec j.marzec@poradnia-top.pl
Joanna Rogala-Floryan j.rogala-floryan@poradnia-top.pl
Joanna Skoczyńska j.skoczynska@poradnia-top.pl
Joanna Tokarska j.tokarska@poradnia-top.pl
Kamil Jaworski  k.jaworski@poradnia-top.pl
Konrad Lewandowski k.lewandowski@poradnia-top.pl
Katarzyna Pachniewska k.pachniewska@poradnia-top.pl
Łukasz Kowalczyk l.kowalczyk@poradnia-top.pl
Marcin Bonaszewski m.bonaszewski@poradnia-top.pl
Małgorzata Golanowska m.golanowska@poradnia-top.pl
Marlena Kurowska m.kurowska@poradnia-top.pl
Monika Piechota  m.piechota@poradnia-top.pl
Małgorzata  Świć m.swic@poradnia-top.pl
Małgorzata  Wożniak-Prus m.wozniak-prus@poradnia-top.pl
Monika Szymańska-Matejek m.szymanska-matejek@poradnia-top.pl
Małgorzata  Walkiewicz-Krutak m.walkiewicz-krutak@poradnia-top.pl
Tamara Perczyńska-Małecka  t.perczynska-malecka@poradnia-top.pl
Teresa Piekarska t.piekarska@poradnia-top.pl
Teresa Ziętak-Kajka t.zietak-kajka@poradnia-top.pl

 

Izabela Wardecka Psycholog i.wardecka@poradnia-top.pl
Olga Hellich Psycholog o.osinska@poradnia-top.pl