A A A

Kontakt z nami

 

Na każdego potrzebującego oczekujemy codziennie  od godz. 900 do godz. 1900. 

W soboty od godz. 1000 do godz. 1400, sekretariat od godz. 900 do godz. 1300

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45.
  • Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni.

 Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niewidomych i słabowidzących,niesłyszących i słabosłyszących oraz z zaburzeniami mowy.

 

 

 

Adres: 

02-026 Warszawa,

ul. Raszyńska 8/10

(Dojazd autobusem lub tramwajem do Placu Zawiszy) 

 


 

Dyrekcja Poradni:

Telefony: 

Sekretariat Raszyńska 8/10:

  • 22 822 77 17 

Jeżeli chcesz się skontaktować z wybranym specjalistą zadzwoń pod numer centrali:

  

  • 22 822 36 01,
  • 22 822 06 11,
  • 22 822 60 47

i wybierz tonowo numer wewnętrzny z listy numerów wewnętrznych.

 

Sekretariat OKRO ul. Słupecka 2a tel 723-244-016 

 

 


Adresy e-mail:

Sekretariat -     sppptop@eduwarszawa.pl

Sekretariat OKRO - okro@eduwarszawa.pl

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o kontakt z Panią Beatą Stojanowską 

 

Adresy mailowe pracowników dydatktycznych Raszyńska 8/10

 

lp Imię nazwisko mail
1 Agnieszka Siwińska ASiwinska@eduwarszawa.pl
2 Agnieszka Buczkowska  ABuczkowska@eduwarszawa.pl
3 Anna Chrzanowska  AChrzanowska@eduwarszawa.pl
4 Agnieszka Ciesielska ACiesielska@eduwarszawa.pl
5 Anna Czeranowska  ACzeranowska@eduwarszawa.pl
6 Agnieszka Gierasimiuk  AGierasimiuk@eduwarszawa.pl
7 Agnieszka Hajłasz  AHajlasz@eduwarszawa.pl
8 Anna Lubińska  ALubinska@eduwarszawa.pl
9 Agnieszka Mazurek-Krencik  AMazurek@eduwarszawa.pl 
10 Aleksandra Paderewska  APaderewska@eduwarszawa.pl
11 Agnieszka Rosiak ARosiak@eduwarszawa.pl
12 Agnieszka Scisłowska  AScislowska@eduwarszawa.pl
13 Aneta Szaron-Bednarska  ASzaron@eduwarszawa.pl
14 Bogumiła Kosowska  BKosowska@eduwarszawa.pl
15 Beata Podgórska  BPodgorska@eduwarszawa.pl
16 Barbara Skrzyńska BSkrzynska@eduwarszawa.pl
17 Beata Stojanowska  BStojanowska@eduwarszawa.pl
18 Diana Wyrębek-Walters DWyrebek@eduwarszawa.pl
19 Ewa Kozłowska E.Kozlowska@eduwarszawa.pl
20 Edyta Brzusko  EBrzusko@eduwarszawa.pl
21 Ewa Jurkiewicz  EJurkiewicz@eduwarszawa.pl
22 Edyta Wrzesińska  EWrzesinska@eduwarszawa.pl
23 Grażyna Cerańska  GCeranska@eduwarszawa.pl
24 Hanna Szepietowska  HSzepietowska@eduwarszawa.pl
25 Irena Kuczborska  IKuczborska@eduwarszawa.pl
26 Justyna Marzec  JMarzec@eduwarszawa.pl 
27 Joanna Rogala-Floryan  JRogala@eduwarszawa.pl
28 Joanna Skoczyńska  JSkoczynska@eduwarszawa.pl
29 Joanna Tokarska  JTokarska@eduwarszawa.pl
30 Konrad Lewandowski  K.Lewandowski@eduwarszawa.pl
31 Kamil Jaworski  KJaworski@eduwarszawa.pl
32 Katarzyna Pachniewska  KPachniewska@eduwarszawa.pl
33 Marlena Kurowska  M.Kurowska@eduwarszawa.pl
34 Małgorzata Woźniak-Prus  M.Wozniak@eduwarszawa.pl
35 Marcin Bonaszewski  MBonaszewski@eduwarszawa.pl
36 Małgorzata Golanowska  MGolanowska@eduwarszawa.pl
37 Monika Szymańska-Matejek  MonikaSzymanska@eduwarszawa.pl
38 Monika Piechota MPiechota@eduwarszawa.pl
39 Małgorzata Świć  MSwic@eduwarszawa.pl
40 Małgorzata Walkiewicz-Krutak  MWalkiewicz@eduwarszawa.pl
41 Natalia Dębczyńska  NDebczynska@eduwarszawa.pl
42 Tamara Perczyńska-Małecka  TPerczynska@eduwarszawa.pl
43 Zuzanna Jankowska ZJankowska@eduwarszawa.pl
44 Wioletta Janczara Wjanczara@eduwarszawa.pl

Adresy mailowe Procowników dydaktycznych OKRO (Słupecka 2A)

1  Hanna Bajson  HBajson@eduwarszawa.pl
2  Izabela Wardecka-Okro  IWardecka@eduwarszawa.pl
3 Magdalena Zając  ma.zajac@eduwarszawa.pl
4  Katarzyna Roszkowska-Świerczek  KRoszkowska@eduwarszawa.pl
5 Małgorzata Kotowska  M_Kotowska@eduwarszawa.pl