A A A

Terapia logopedyczna w SPPP TOP - OKRO

Terapia logopedyczna realizowana w SPPP TOP- OKRO ma za zadanie nieść pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii poprzez wspomaganie rozwoju mowy .

Wczesne rozpoznanie symptomów rozwojowych jest pierwszym krokiem do postawienia właściwej diagnozy. Wczesna diagnoza daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej, właściwie ukierunkowanej wczesnej interwencji terapeutycznej.

Zajmujemy się dziećmi z :

 • autyzmem i zespołem Aspergera; 
 • z wadami twarzoczaszki ( m.in. rozszczepy)  niedosłuchem; 
 • opóźnieniami mowy związanymi z niepełnosprawnością intelektualną; 
 • zaburzeniami rozwoju mowy o różnej etiologii.

Naszym celem jest pomoc w funkcjonowaniu dzieci poprzez wspieranie rozwoju mowy. W tym celu przeprowadzamy szczegółowe badanie mowy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych ,oceniamy stan narządów artykulacyjnych, w miarę potrzeb kierujemy dzieci do odpowiednich specjalistów, zapewniamy indywidualną terapię logopedyczną dostosowaną do konkretnego problemu dziecka, jego potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy logopedyczne, w których uwzględniamy m. in. ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie narządów artykulacyjnych, pracę nad poprawną wymową zaburzonych głosek w zależności od wady wymowy, stymulujemy rozwój mowy, poszerzamy kompetencje komunikacyjne dzieci poprzez inicjowanie i utrzymanie rozmowy, naukę struktur gramatycznych, pomagamy dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi.

Najczęściej stosowane metody pracy to:

 • Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej ,obejmująca : 
  • Usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego; 
  • Usprawnienie funkcji oddechowych ,emisyjnych i fonacyjnych; 
  • Stymulacja rozwoju mowy; 
  • Praca nad zaburzonymi głoskami; 
 • Metoda Symultaniczno- Sekwencyjna; 
 • Metoda komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ( AAC).