A A A

Edyta Brzusko - logopeda, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się konsultacjami, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy). 

Wykonuje diagnozę wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.