A A A

Małgorzata Golanowska - polonista, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy) od wieku poniemowlęcego do starszego szkolnego.

Razem z psychologiem i logopedą Agnieszką Ciesielską prowadzi warsztaty dla małych dzieci „Mam trzy latka, mówić chcę”.

Zajmuje się diagnozą umiejętności fonologicznych, które są bazą nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku 6-8 lat.

Wykonuje przesiewowe badania wyższych funkcji słuchowych przy pomocy „Platformy zmysłów” i programu „Słyszę”.