A A A

Joanna Skoczyńska - Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna.

W Poradni zajmuje się konsultacjami, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci jąkających się).

Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami płynności mówienia.