A A A

Bogumiła Kosowska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność z psychologii zdrowia i niepełnosprawności, surdopedagog, mgr pielęgniarstwa.

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i orzecznictwem dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

Udziela konsultacji dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością słuchową.