A A A

Grażyna Cerańska - pedagog specjalny (absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), terapeuta pedagogiczny – Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej (Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna); terapeuta integracji sensorycznej (dyplom ukończenia dwustopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie SI), terapeuta w zakresie metody Warnkego (dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego).

Nauczyciel dyplomowany w zakresie terapii pedagogicznej, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) u uczniów na wszystkich poziomach nauczania oraz diagnozą i terapią "ryzyka dysleksji" u dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji psychomotorycznych (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny); prowadzi grupowe zajęcia terapii pedagogicznej (trening ortograficzny, doskonalenie umiejętności czytania – technika, tempo, rozumienie) dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz grupowe treningi efektywnego uczenia się dla uczniów gimnazjum, a także indywidualne konsultacje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prowadzi trening metodą Warnkego (diagnoza i terapia) mający na celu automatyzację funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych, leżących u podstaw nabywania umiejętności szkolnych.