A A A

Joanna Tokarska - psycholog, pedagog- terapeuta, neuroterapeuta Biofeedback. Ukończone studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”. Posiada dyplom ukończenia dwustopniowego kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do diagnozy i terapii metodą Warnkego.

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno-pedagogiczną trudności w nauce matematyki oraz terapią matematyczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi zajęcia grupowe twórczego myślenia dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, obejmuje opieką dzieci skierowane na terapię Biofeedback, zajmuje się badaniem typowych zaburzeń automatyzacji funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych metodą Warnkego (problemy w czytaniu, pisaniu, mówieniu). W oparciu o wyniki diagnozy prowadzi treningi wyżej wymienionych funkcji podstawowych dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.