A A A

Joanna Rogala-Floryan -  absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją kliniczną dziecka. Doktor nauk społecznych (UKSW). Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu systemowej pracy psychoterapeutycznej (Grupa Synapsis), podyplomowe studia na kierunku „Psychodietetyka” (Uniwersytet SWPS), szkolenie z zakresu zastosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka wg Brazeltona, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu seksuologii rozwojowej oraz diagnozy i terapii dzieci. Obecnie w trakcie szkolenia w psychodynamicznie zorientowanej terapii indywidualnej i grupowej (Instytut Analizy Grupowej Rasztów). W Poradni TOP zajmuje się diagnozą dzieci terapią rodzinną, poradnictwem wychowawczym i poradnictwem w zakresie psychodietetyki (wsparcie psychologiczne w zaburzeniach odżywiania, pomoc w zakresie zaburzeń karmienia u dzieci, poradnictwo dla rodziców tzw. „niejadków”, zmiana nawyków żywieniowych itp).