A A A

Monika Szymańska – Matejek - pedagog specjalny-logopeda, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończone Podyplomowe Studium w zakresie Surdologopedii.

Prowadzi badania diagnostyczne i terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy, rozszczepy, wada słuchu) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Przyjmuje pacjentów w Poradni TOP.