A A A

Konrad Lewandowski- psycholog, Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończył specjalność terapia zaburzeń nerwicowych, terapia uzależnień. W trakcie certyfikacji w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii INTRA.

W Poradni prowadzi terapię młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zajmuje się trudnościami: adaptacyjnymi, emocjonalnymi, zaburzonym poczuciem własnej wartości. W pracy uwzględnia kontekst problemów wychowawczych.

Pracuje w trybie:

  • indywidualnych sesji z młodzieżą
  • konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka