A A A

Agnieszka Rosiak - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła  Studia Podyplomowe z zakresu  tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. 

W Poradni  zajmuje się diagnozą psychologiczną i poradnictwem dla dzieci i młodzieży z wadami wzroku oraz udziela konsultacji dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci niewidomych i słabowidzących .