A A A

Małgorzata Woźniak-Prus – psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni TOP prowadzi spotkania terapeutyczne i diagnostyczne oraz konsultacje wychowawcze dla dzieci w wieku 1-12 lat i ich rodzin.  Zajmuje się również pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci z cechami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i ich rodziców.