A A A

Agnieszka Mazurek – Krencik - psycholog, pedagog terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone „Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi” oraz liczne kursy przygotowujące do diagnozy oraz prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami mającymi specyficzne trudności w nauce matematyki. Posiada dyplom ukończenia dwustopniowego kursu kwalifikacyjnego, uprawniającego do diagnozy i terapii metodą Warnkego.

W poradni zajmuje się:

  • diagnozą psychologiczno-pedagogiczną przyczyn trudności uczniów w nauce matematyki oraz prowadzeniem indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi w zakresie matematyki;
  • diagnozą i terapią centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo - ruchowej metodą Warnkego (badania i trening w zakresie automatyzacji podstawowych funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych, które leżą u podstaw nabywania umiejętności szkolnych, trening leteralny w celu poprawy automatyzacji współpracy między półkulami mózgowymi); 
  • badaniami słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego przy pomocy Screeningowego Audiometru Tonalnego.