A A A

Trening metodą Warnkego

terapia zaburzeń automatyzacji funkcji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie naukii

Cel treningu: poprawa centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, motorycznego oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej (automatyzacja funkcji), a tym samym doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Program treningu - z wykorzystaniem urządzenia Brain–Boy Universal:

 • automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego poprzez wykonywanie ośmiu funkcji podstawowych w zakresie:
  • próg kolejności wzrokowej 
  • próg kolejności słuchowej 
  • słyszenie kierunkowe 
  • różnicowanie wysokości dźwięków 
  • synchroniczne wystukiwanie rytmu 
  • czas reakcji z wyborem 
  • test wzorca częstotliwości 
  • test wzorca czasowego
 • rozwijanie koncentracji uwagi

Kontynuacją treningu z wykorzystaniem urządzenia Brain–Boy Universal jest trening lateralny usprawniający połączenia międzypółkulowe.

Czas trwania: od października 2020 r. do czerwca 2021 r. 

Prowadzące:  mgr Grażyna Cerańska – terapeuta pedagogiczny, mgr Agnieszka Mazurek – Krencik – psycholog, terapeuta pedagogiczny, mgr Joanna Tokarska - psycholog, terapeuta pedagogiczny

Zgłoszenia na warsztaty u prowadzącej: 22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 106 i 206.

 

Rok szkolny 2020/2021