A A A

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PŁYNNOŚCI MOWY (JĄKANIE)

 Cel: zwiększenie płynności mowy oraz poprawa funkcjonowania społecznego.

Program warsztatów zawiera ćwiczenia:

 • oddechowo-fonacyjne;
 • ciągów mownych;
 • ćwiczenia technik płynnego mówienia
 • relaksacyjne.

Czas trwania: październik 2022 r. – luty 2023 r. / luty 2023 r. -  czerwiec 2023

Terminy zajęć uzależnione od wieku ucznia i osoby prowadzącej.

Prowadzący:   

mgr Agnieszka Siwińska,

 • piątek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej z opiekunem- (s.105)
 • piątek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej z opiekunem- (s.105)

mgr Edyta Wrzesińska

 • środa: 16.00 - 17.00 terapia jąkania dla uczniów szkoły podstawowej kl. VII i VIII - (sala 105)
 • środa: 17.30 - 18.30 terapia jąkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych - (sala 105).

mgr Joanna Skoczyńska

 • środa: 13.30 - 14.30 dla dzieci w wieku przedszkolnym - (sala 3)
 • środa: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej - (sala 3)
 • czwartek: 14.30 - 15.30 dla dzieci w wieku przedszkolnym - (sala 3)
 • czwartek: 16.00 - 17.00 dla dzieci z kl. IV-VI Szkoły Podstawowej  - (sala 3)

Zgłoszenia na zajęcia: telefonicznie u prowadzących- tel. 22 8223601 i 22 8220611 wewn. 101 i 104.

Liczba miejsc na zajęciach ograniczona

Rok szkolny 2022/2023