A A A

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PŁYNNOŚCI MOWY (JĄKANIE)

 Cel: zwiększenie płynności mowy oraz poprawa funkcjonowania społecznego.

Program warsztatów zawiera ćwiczenia:

 • oddechowo-fonacyjne;
 • ciągów mownych;
 • ćwiczenia technik płynnego mówienia
 • relaksacyjne.

Czas trwania: październik/lstopad 2020 r. – czerwiec 2021 r. 

Terminy zajęć uzależnione od wieku ucznia i osoby prowadzącej.

Prowadzący: dr Krzysztof Szamburski,

 • środa: 16.00 - 17.00 dla dzieci przedszkolnych zopiekunenm (sala 3)
 • środa: 17.30 - 18.30 dla dzieci klas I - III szkoły podstawowej z opiekunem (sala 3)
 • piątek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej z opiekunem (sala 3)  

mgr Agnieszka Siwińska,

 • wtorek: 09.00 - 10.00 dla dzieci przedszkolnych z opiekunem  (s.105)
 • czwartek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej z opiekunem (sala 105)
 • czawrtek: 16.30 - 17.30 dla dzieci przedszkolnych z opiekunem  (s.105)
 • piątek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej z opiekunem (s.105)
 • piątek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej z opiekunem (s.105)

mgr Łukasz Kowalczyk

 • poniedziałek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej z opiekunem (s.105)
 • poniedziałek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej z opiekunem (s.105)
 • czwartek: 16.00 - 17.00 dla dzieci przedszkolnych z opiekunem  (sala 105)

mgr Edyta Wrzesińska

 • środa: 16.00 - 17.00 terapia jąkania dla uczniów SP kl. VII i kl. VIII  (sala 105)
 • środa: 17.30 - 18.30 terapia jąkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych (sala 105).

mgr Joanna Skoczyńska

 • poniedziałek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej z opiekunem  (sala 3)
 • poniedziałek: 16.30 - 17.30 dla dzieci przedszkolnych z opiekunem   (sala 3)
 • wtorek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej  z opiekunem(sala 3)
 • wtorek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI Szkoły Podstawowej  z opiekunem(sala 3)

Zgłoszenia na zajęcia: telefonicznie u prowadzących- tel. 22 8223601 i 22 8220611 wewn. 101 i 104.

Liczba miejsc na zajęciach ograniczona

Rok szkolny 2020/2021