A A A

Justyna Marzec  - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 4-letniego Studium Psychoterapeutycznego MABOR. Pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji.

W Poradni zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży z problemami emocjonalnymi od 15 r.ż.

Możliwe formy pomocy:

  • konsultacje dla młodzieży i rodzin 
  • terapia indywidualna 
  • terapia rodzinna 
  • grupa terapeutyczna dla młodzieży