A A A

Beata Maria Stojanowska -- pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej (Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna) oraz ukończyła liczne kursy przygotowujące do diagnozy oraz do prowadzenia terapii pedagogicznej z uczniami mającymi specyficzne trudności w nauce. Brała udział w normalizacji testów PU-1 i SB5.

W Poradni TOP zajmuje się:

  • diagnozą specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
  • terapią zaburzeń dyslektycznych - prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów ze szkoły podstawowej oraz indywidualne konsultacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych; 
  • diagnozą psychologiczną i pedagogiczną;
  • posiada uprawnienia diagnostyczne dla skal inteligencji i rozwoju IDS, SB-5, PU-1.