A A A

Marcin Bonaszewski - psycholog, ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni TOP zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera). Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijania umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, oraz konsultacje dla ich rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 będzie prowadził:

  • Badania i diagnoza psychologiczna z zakresu zaburzeń autystycznych (zespół Aspergera).
  • Konsultacje postdignostyczne dla rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, wyznaczanie kierunków terapii, budowanie indywidualnych systemów wsparcia dla rodzin oraz nauczycieli ucznia z zespołem Aspergera.
  • Konsultacje dla nauczycieli pracujących z uczniami z zespołem Aspergera.
  • Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Głównym celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych uczestników oraz praca nad adekwatnym rozpoznawaniem emocji własnych i innych osób.