A A A

Anna Chrzanowska - psycholog, ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; pedagog specjalny (tyflopedagog), absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci w wieku 0 – 6 lat z różnorodnymi problemami rozwojowymi i emocjonalnymi. Prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców.