A A A

Katarzyna Pachniewska – Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia w zakresie Seksuologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Certyfikowana Seksuolożka Kliniczna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym; w osi systemowej - atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członkini Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej i w seksuologii wieku rozwojowego (w tym również w obszarze rozwoju psychoseksualnego, seksualności dzieci i młodzieży i osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnością). Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się regularnej superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.

W Poradni pracuje w Zespole pomocy małemu dziecku i jego rodzinie oraz w Zespole psychoterapii młodzieży i terapii rodzin.

Prowadzi konsultacje, poradnictwo, diagnozę i terapię psychologiczno-seksuologiczną, psychoterapię, zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów w zakresie:

  • wspierania rozwoju psychoseksualnego, 
  • problemów związanych z przejawami ekspresji seksualności dzieci i młodzieży; w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i/lub z niepełnosprawnością (m.in. ze spektrum autyzmu, z npr intelektualną, sprzężoną i inne), 
  • profilaktyki zachowań seksualnych niekorzystnych rozwojowo, 
  • trudności związanych z rozwojem psychoseksualnym, 
  • edukacji seksualnej.