A A A

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Cel zajęć:

 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich, 
 • nauka umiejętności porozumiewania się, 
 • pomoc w zrozumieniu zachowań, postaw dziecka sprawiających trudności wychowawcze i korekta oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjały rozwojowi dziecka, 
 • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Korzyści dla rodziców: 

 • umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, 
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, 
 • poprawa relacji z dzieckiem, w duchu podmiotowości i dialogu, 
 • budowanie więzi między rodzicami i dziećmi, 
 • nauka umiejętnego stawiania granic w relacjach z dziećmi, 
 • modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, 
 • wypracowanie sposobów motywowania dziecka do współdziałania, 
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny.

Termin zajęć:  czwartki godz. 9.00 – 12.00  i wtrorki godz. 8.00 -11.00

Prowadzące:  mgr Małgorzta Świć psycholog,  mgr. Aneta Szaron-Bednarska

Tel do prowadzących:  22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 111 lub 114. -  nabór zakończony 

 

Rok szkolny 2020/2021