A A A

Małgorzata Świć - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4-letnie studium psychoterapii " Mabor" przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Podstawy systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje, w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym.

W pracy terapeutycznej stosuje podejście systemowe oraz integratywne, dostosowuje metody i techniki pracy do potrzeb i problemów pacjentów. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

W Poradni TOP prowadzi:

  • konsultacje dla rodziców, którzy są zainteresowani poprawą relacji ze swoimi dziećmi, 
  • pomoc psychologiczną pod kątem rozwiązywania problemów i kryzysów małżeńskich i rodzinnych, 
  • pomoc psychologiczną w sytuacji okołorozwodowej, 
  • psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, z zaburzeniami lękowo - depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania ( anoreksja, bulimia, objadanie się). 
  • terapię rodzinną, 
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.