A A A

Aleksandra Paderewska - pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także dziećmi z innymi niepełnosprawnościami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz warszawskich przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań leży praca z dziećmi w wieku przed przedszkolnym, przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe chcąc znać i stosować najnowsze formy i metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

  1. koordynuje działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  2. prowadzi terapię pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia grupowe z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci objętych WWRD,
  3. prowadzi zajęcia wspierające rozwój manualny z terapią ręki dla dzieci w wieku 5-7 lat
  4. wykonuje diagnozę funkcjonalną dzieci, która ma na celu określenie etapu rozwojowego dziecka oraz wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwojowych dla dzieci od 1 miesiąca życia do 8 roku życia.