A A A

Warsztaty dla rodziców:

Jak kształtować poczucie wartości i wspierać wiarę w siebie u dzieci?;

Warsztaty mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności w obszarach przedstawionych podczas poszczególnych spotkań, a także zwiększenie świadomości wpływu na własne funkcjonowanie i możliwość zmiany. Dedykowane szczególnie dla rodziców dzieci jąkających się i z mutyzmem, objętych terapią w SPPP TOP.

Warsztaty będą składać się z 8-10 spotkań (przewidziany jest czas na tematy wg potrzeby grupy), jedno spotkanie będzie trwało 1,5 godziny, a grupa liczyć ok. 10 osób. Wymagany jest udział we wszystkich spotkaniach tego rodzica, który deklaruje swój udział.


Zapraszam na konsultacje przed udziałem w warsztatach - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 22 822 36 01, 22 822 06 11, 22 822 60 47 wew. 115.
Rozpoczęcie warsztatów – marzec 2021, co drugi poniedziałek w godz. 16.30 – 18.00
Prowadząca: Justyna Marzec - psycholog, psychoterapeuta

Program warsztatów:

  • Emocje i ich wyrażanie – integracja grupy 
  • Żyrafa i szakal - czyim językiem mówisz? Komunikat ja 
  • Sposoby komunikacji: rodzic – dorosły – dziecko = 3 osoby we mnie 
  • Poczucie wartości a pewność siebie u dzieci  
  • Sposoby obniżania pewności siebie 
  • Sposoby skutecznego wpierania pewności siebie 
  • Elementy mindfullness dla rodziców i dzieci (uważność ucząca radzenia sobie z emocjami i zwiększająca pewność siebie)
  • Relaksacja - zatroszcz się o siebie

Rok szkolny 2020/2021