A A A

SI - TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna.

Proponujemy terapię metodą Integracji Sensorycznej SI - uczenia poprzez zmysły. Jest to amerykańska metoda terapeutyczna znana w Polsce od 1993 roku. Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie Integracji Sensorycznej? Zastanów się i odpowiedz sobie na następujące pytania. Czy Twoje dziecko:

  • unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli,
  • cierpi na chorobę lokomocyjną, 
  • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
  • jest ogólnie rzecz ujmując „niezgrabne” ruchowo; często myli strony: prawo-lewo, 
  • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową, z trudem zapamiętuje, 
  • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki, 
  • ma trudności w nauce czytania i pisania; pisze litery i cyfry lustrzanym pismem, 
  • jest nadpobudliwe psychoruchowo, 
  • ma trudności z koncentracją uwagi, 
  • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe; nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci; unika pewnych tkanin; nie lubi chodzić boso; podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny?

Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco przynajmniej na kilka z powyższych pytań - jest to wskazanie do zdiagnozowania poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka. Terapeuta SI z naszej Poradni na podstawie klinicznej obserwacji i specjalistycznych testów postawi diagnozę i opracuje indywidualny program terapii. Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych dziecko w sposób naturalny będzie wyrównywało deficyty w zakresie funkcjonowania poszczególnych systemów zmysłowych. Postęp najpierw ujawni się w sferze sprawności fizycznej dziecka, następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym; poprawie ulegną funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna.

Twoje dziecko zacznie osiągać sukcesy w nauce!

Zapraszają dyplomowani terapeuci SI:

Anna Czeranowska
Monika Piechota
Agnieszka Scisłowska

Diagnoza i terapia są bezpłatne.