A A A

Anna Lubińska - psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz pedagog specjalny w zakresie tyflopedagogiki i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i orzecznictwem dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. We wcześniejszym doświadczeniu zawodowym pracowała w dziale orzecznictwa dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadzi także diagnozę przyczyn trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).