A A A

Funkcjonalna ocena widzenia i rehabilitacja wzroku 

Zapraszamy dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie funkcjonowania wzrokowego na konsultacje z rehabilitantem wzroku osób słabowidzących / tyflopedagogiem

Funkcjonalną ocenę widzenia, na którą składają się:

  • ocena parametrów funkcjonowania wzrokowego, takich jak: ostrość wzroku, wrażliwość na kontrast, widzenie stereoskopowe, widzenie barwne; - ocena funkcji okoruchowych: fiksacji, śledzenia wzrokiem, przenoszenia spojrzenia, zbieżności; - ocena umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej; 
  • ocenę możliwości korzystania ze wzroku podczas wykonywania rozmaitych zadań dydaktycznych wynikających z roli ucznia; 
  • ocenę korzystania z możliwości wzrokowych podczas orientowania się w przestrzeni i samodzielnego przemieszczania się. 

Rehabilitację wzroku w zakresie:

  • wsparcia w rozwijaniu umiejętności posługiwania się osłabionym wzrokiem (opracowanie indywidualnego planu ćwiczeń, udzielanie instruktażu, kontrolowanie wykonywania zadań itp.); 
  • wsparcia w zakresie rozwijania percepcji wzrokowej i radzenia sobie z wykonywaniem zadań szkolnych przy osłabionych możliwościach wzrokowych; 
  • pomoc w doborze pomocy optycznych, elektronicznych i nieoptycznych, które mogą zwiększyć skuteczność posługiwania się wzrokiem, jak również pomoc w ich pozyskaniu; 
  • trening w zakresie korzystania z pomocy optycznych, elektronicznych i nieoptycznych w celu zoptymalizowania korzystania z osłabionego widzenia podczas wykonywania rozmaitych zadań zarówno dydaktycznych, jak i tych związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka słabowidzącej; 
  • wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności pozyskiwania i integrowania informacji o otoczeniu fizycznym za pomocą innych zmysłów, przede wszystkim słuchu i dotyku, zwłaszcza w sytuacji kiedy informacje pozyskane za pomocą wzroku są niewystarczające do poznania danego obiektu lub zjawiska bądź nie zapewniają dziecku słabowidzącemu bezpieczeństwa w określonej sytuacji. 

Zapisy telefoniczne u prowadzącej: Małgorzata Walkiewicz-Krutak 

(poniedziałki 13:00-18:00; czwartki 9:00-14:00) Centrala: 22 822-36-01; 22 822-60-47; 22 822-06-11 wew.108

Adres mailowy: mwalkiewicz@eduwarszawa.pl

 


Rok szkolny 2022/2023