A A A

Funkcjonalna ocena widzenia i rehabilitacja wzroku 

Zapraszamy dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie funkcjonowania wzrokowego na konsultacje z rehabilitantem wzroku osób słabowidzących / tyflopedagogiem

Funkcjonalna ocena widzenia obejmuje:

  1. ocenę parametrów funkcjonowania wzrokowego, takich jak: ostrość wzroku, wrażliwość na kontrast, widzenie stereoskopowe, widzenie barwne; 
  2. ocenę funkcji okoruchowych: fiksacji, śledzenia wzrokiem, przenoszenia spojrzenia, zbieżności; 
  3. ocenę umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej; 
  4. ocenę możliwości korzystania ze wzroku podczas wykonywania rozmaitych zadań dydaktycznych wynikających z roli ucznia; 
  5. ocenę korzystania z możliwości wzrokowych podczas orientowania się w przestrzeni i samodzielnego przemieszczania się.

Zajęcia z rehabilitacji wzroku obejmują m.in:

  1. wsparcie w rozwijaniu umiejętności posługiwania się osłabionym wzrokiem (opracowanie indywidualnego planu ćwiczeń, udzielanie instruktażu, kontrolowanie wykonywania zadań itp.); 
  2. wsparcie w zakresie rozwijania percepcji wzrokowej i radzenia sobie z wykonywaniem zadań szkolnych przy osłabionych możliwościach wzrokowych; 
  3. pomoc w doborze pomocy optycznych, elektronicznych i nieoptycznych, które mogą zwiększyć skuteczność posługiwania się wzrokiem, jak również trening w zakresie korzystania z w/w pomocy.

Zapisy telefoniczne u prowadzącej: Małgorzata Walkiewicz-Krutak 

(poniedziałki 13:00-18:00; czwartki 9:00-14:00) Centrala: 22 822-36-01; 22 822-60-47; 22 822-06-11 wew.108

 

 

Rok szk. 2020/2021