A A A

ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU Z WADĄ SŁUCHU

Poradnictwo dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu

Prowadzimy specjalistyczne badania psychologiczne i logopedyczne dzieci słabo słyszących i niesłyszących.

  • Pomagamy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej formy kształcenia specjalnego (przedszkole, szkoła).
  • Prowadzimy poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z wadami słuchu, problemami szkolnymi i emocjonalno-adaptacyjnymi.
  • Udzielamy konsultacji nauczycielom, pedagogom i psychologom opiekującym się uczniami z wadą słuchu.

Barbara Skrzyńska

Agnieszka Gierasimiuk

Kamil Jaworski

Bogumiła Kosowska

Zuzanna Jankowska

Dzieciom i młodzieży z wadami słuchu wydajemy: 

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinie dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych.

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH W SPPP „TOP”