A A A

Warsztaty z mutyzmem wybiórczym

Grupa wsparcia dla rodziców, nauczycieli i koordynatorów dzieci z MW

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodziców dzieci z MW a także ich koordynatorów.

Celem spotkań jest wzajemne udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń i dyskutowanie rozwiązań dotyczących dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Prowadzące będą udzielać wsparcia merytorycznego zgodnie z teorią małych kroków propagowaną przez Maggie Johnson i Alison Wintgens.

Cele główne grupy wsparcia:

  • Wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem terapii dziecka z MW.
  • Konsultowanie nowych rozwiązań terapeutycznych. • Omawianie pracy i postępów w terapii małymi krokami. 
  • Wsparcie koordynatorów dzieci z MW. 
  • Udzielenie wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego rodzicom, nauczycielom i koordynatorom dzieci z MW. 
  • Pomoc w uporaniu się z własnymi emocjami związanymi z pracą z dzieckiem z zaburzeniem lękowym. 
  • Pomoc w wyznaczaniu dalszych kierunków pracy z MW.

Grupa wsparcia nie jest grupą szkoleniową i zakłada, że uczestnicy posiadają minimalną wiedzę na temat pracy metodą małych kroków.

Prowadzące: Alicja Pałac-Nożewska – psycholog i Justyna Marzec – psycholog, psychoterapeuta

Rok szkolny: 2020/2021

Termin: co drugi poniedziałek, listopad 2020 -czerwiec 2021

Liczba osób: 10

Zapisy: a.palac-nozewska@poradnia-top.pl j.marzec@poradnia-top.pl