A A A

Warsztaty z mutyzmem wybiórczym

Grupa wsparcia dla rodziców, nauczycieli i koordynatorów dzieci z MW

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodziców dzieci z MW a także ich koordynatorów.

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodziców dzieci z MW a także ich koordynatorów. Celem spotkań jest wzajemne udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń i dyskutowanie rozwiązań dotyczących dzieci z mutyzmem wybiórczym. Prowadzące będą udzielać wsparcia merytorycznego zgodnie z teorią małych kroków propagowaną przez Maggie Johnson i Alison Wintgens.

Cele główne grupy wsparcia:

  1. Wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem terapii dziecka z MW. 
  2. Konsultowanie nowych rozwiązań terapeutycznych. 
  3. Omawianie pracy i postępów w terapii małymi krokami. 
  4. Wsparcie koordynatorów dzieci z MW. 
  5. Udzielenie wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego rodzicom, nauczycielom i koordynatorom dzieci z MW. 
  6. Pomoc w uporaniu się z własnymi emocjami związanymi z pracą z dzieckiem z zaburzeniem lękowym. 
  7. Pomoc w wyznaczaniu dalszych kierunków pracy z MW.

Grupa wsparcia nie jest grupą szkoleniową i zakłada, że uczestnicy posiadają minimalną wiedzę na temat pracy metodą małych kroków.

Prowadzące: Alicja Pałac-Nożewska – psycholog Rok szkolny: 2021/2022 Termin: co drugi poniedziałek, październik 2021 -czerwiec 2022

Liczba osób: 10 Zapisy: centrala 22/ 822 36 01, 22/ 822 06 11, 22/ 822 60 47 wewn. 109 lub a.palac-nozewska@poradnia-top.pl

 

Rok szkolny 2021/2022