A A A

Warsztaty z mutyzmem wybiórczym

Grupa wsparcia dla rodziców, nauczycieli i koordynatorów dzieci z MW

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodziców dzieci z MW a także ich koordynatorów.

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodziców dzieci z MW a także ich koordynatorów i specjalistów zajmujących się lękiem przed mówieniem.

Celem spotkań jest wzajemne udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń i dyskutowanie rozwiązań dotyczących dzieci z mutyzmem wybiórczym. Prowadząca udziela wsparcia merytorycznego zgodnie z teorią małych kroków propagowaną przez Maggie Johnson i Alison Wintgens oraz innych metod popartych badaniami naukowymi wywodzącymi się z nurtu poznawczo-behawioralnego.

Cele główne grupy wsparcia:

  1. Wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem terapii dziecka z MW. 
  2. Konsultowanie nowych rozwiązań terapeutycznych. 
  3. Omawianie pracy i postępów w terapii małymi krokami. 
  4. Wsparcie koordynatorów dzieci z MW. 
  5. Udzielenie wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego rodzicom, nauczycielom i koordynatorom dzieci z MW. 
  6. Pomoc w uporaniu się z własnymi emocjami związanymi z pracą z dzieckiem z zaburzeniem lękowym. 
  7. Pomoc w wyznaczaniu dalszych kierunków pracy z MW.

Grupa wsparcia nie jest grupą szkoleniową i zakłada, że uczestnicy posiadają minimalną wiedzę na temat pracy metodą małych kroków.

Prowadzące: Alicja Pałac-Nożewska – psycholog

Rok szkolny: 2022/2023 Termin: co drugi WTOREK GODZ. 16.30, START 4 październik 2022 - 27 czerwiec 2023

Liczba osób: MAX 14 Brak wolnych miejsc.

 

Zapisy: centrala 22/ 822 36 01, 22/ 822 06 11, 22/ 822 60 47 wewn. 109 lub apalac@eduwarszaw.pll

 

Rok szkolny 2022/2023